Styrelseprotokoll nr 05 2023

Svemos styrelse har haft sitt femte möte för året. Läs protokollet här.

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll